Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Quản Lý Vùng (QL TDV)

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Pharmacy, Marketing, Medical / Healthcare
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Marketing plan từ PM. Triển khai các plan, seminar, RTDtập huấn cho Trình Dược Viên (TDV) về Kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng
 • Tuyển dụng TDV, Cộng Tác Viên, Tư Vấn Viên
 • Đi thực tế xây dựng, củng cố mạng lưới tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin cá nhân và tổng hợp từ TDV để báo cáo và điều chỉnh sách lược
 • Lập kế hoạch, chỉ tiêu cho các TDV. Lập Action Plan cho vùng phụ trách. Góp ý kiến về các chương trình marketing & Khuyến Mãi
 • Theo dõi, phân tích số liệu, tình hình địa bàn để để hỗ trợ, đôn đốc TDV hoành thành kế hoạch. Đánh giá TDV. Kiểm soát thực tế và hiệu quả việc tặng hàng mẫu, truyền tải thông tin, CT. marketing của TDV
 • Xây dựng các đại lý bán hàng theo tiêu chuẩn và thủ tục chung của Cty. Chịu trách nhiệm đôn đốc các đại lý thanh toán công nợ. Chịu trách nhiệm công nợ về các đại lý mới xây dựng
 • Cùng TDV xây dựng Danh sách địa bàn, Khách hàng, Quản trị và chăm sóc KH

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: (không bắt buộc) có bằng tốt nghiệp đại học 
 • Khả năng giao tiếp tốt, có kiến thức và quan hệ sâu rộng  về thị trường dược phẩm, thực phẩm bổ sung
 • Kinh nhiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lính vực Dược, thực phẩm bổ sung
 • Năng động, có khả năng làm việc độc lập. Có khả năng quản lý và giám sát nhóm làm việc
 • Có khả năng xây dựng, phân tích tổng hợp dữ liệu, báo cáo, kế hoạch

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.