Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HÀNH CHÁNH - LỄ TÂN

 • Ho Chi Minh (District 7, Phu Nhuan District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • High School / Equivalent
 • No Experience
 • 5,000,000 - 7,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Administrative / Clerical, Tourism
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Trực tổng đài điện thoại, nhận chuyển cuộc gọi đến các phòng, ghi nhận thông tin từ khách hàng nhắn lại.
• Hướng dẫn khách đến liên lạc công tác.
• Đăng tin tuyển dụng, tiếp đón và tổ chức cho ứng viên tới dự kiểm tra và phỏng vấn
• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và hành chính văn phòng theo yêu cầu của Cty
• Công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi PV

 

Job Requirement

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Cao đẳng về khối Quản trị, Kinh tế, Nhân Sự Hành Chánh, Thư Ký.
• Kỹ năng soạn thảo văn bản /thống kê/tổng hợp báo cáo.
• Kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.